Kiswahili

Kuna maeneo 3 hapa chini ya kukusaidia katika kujifunza zaidi kuhusu Mungu na kusudi lake:

1. Msaada wa kusoma Biblia; Inakuja hivi karibuni

2. Nyenzo za kusoma na

3. Video za kutazama. – Kuanza kwa mfululizo 1 wa kutazama!

Usomaji wa Biblia  – una vipangaji vya usomaji na mawazo ya viwango tofauti vya matumizi – inakuja hivi karibuni

Hatua za kwanza katika usomaji wa Biblia – kwa wale wapya katika usomaji wa Biblia inakuja hivi karibuni

Hatua za pili za usomaji wa Biblia – kwa wale wanaofahamu usomaji wa Biblia na mwendelezo wa “hatua za kwanza” inakuja hivi karibuni

Mpango wa usomaji wa Biblia wa kila siku – kwa wale walio na uzoefu katika usomaji wa Biblia – inakuja hivi karibuni

Mawazo ya Kusoma Biblia kila siku Januari hadi Machi – soma

Daily Bible Reading thoughts Aprili to Juni – soma

Mawazo ya Kusoma Biblia kila siku Julai hadi Septemba – soma – inakuja hivi karibuni

Mawazo ya Kusoma Biblia kila siku Octobi to Desemba – soma – inakuja hivi karibuni

Mawazo ya kila siku – sikiliza – inakuja hivi karibuni

Nyenzo za kusoma:

Mafunzo ya CBM

Mawaidha – Nenosiri refu limelindwa

Mawaidha – mafupi – yanakuja hivi karibuni

Afya – yanakuja hivi karibuni

Kitabu cha nyimbok

Shule ya Jumapili

Miongozo ya Mafunzo – inakuja hivi karibuni

Nyenzo za video:

Ukristo unaotegemea Biblia (UUB) – kozi ya kujifunza kuhusu Biblia – inakuja hivi karibuni

Maisha ya Kikristo na Mawaidha (BLUU) – kwa washiriki waliobatizwa – inakuja hivi karibuni

Kukua Katika Kristo (KUANI) – kwa washiriki wapya waliobatizwa – Wapyai!

Mafundisho (NYEKUNDU) – ya kujifunza kuhusu Biblia na ujumbe wa Mungu

Miongozo ya Mafunzo (ZAMBARAUambarau)  – kwa ajili ya matumizi ya juu ili itumike pamoja na Miongozo ya Mafunzo iliyoandikwa

Maoni yamezimwa – inakuja hivi karibuni

Comments are disabled